Bookspot

Home / Bookspot
Bookspot

Bookspot

Als scrummaster verantwoordelijk voor het goed preseteren van het development team. Team coachen om te verbeteren en in nauwe samen werking met de product owner verantwoordelijk voor de juist door ontwikkeling.