Oproep aan marketeers: betrek frontend developers bij online optimalisatie

Home / Blog / Oproep aan marketeers: betrek frontend developers bij online optimalisatie

Oproep aan marketeers: betrek frontend developers bij online optimalisatie

De online omgeving is steeds meer een strategisch onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Over het opzetten of aanpassen van een website wordt daarom niet meer zo lichtzinnig gedacht. In de praktijk zie ik dat steeds minder gebruik gemaakt wordt van basic frameworks met standaard functies, maar vaker wordt gezocht naar maatwerk. Zo kun je immers het onderscheidend vermogen van de organisatie goed tot z’n recht laten komen. Om het beste resultaat te bereiken, is het van belang dat het specialisme van iedereen die werkt aan de realisatie van de website op waarde geschat en benut wordt. In dit blog deel ik insight information over de sleutelrol die een frontend developer vervult binnen het development team; geen rol waar je als marketeer op wil beknibbelen.

Na het afstemmen van de doelstellingen met collega’s, geeft de markeer het startsein aan het developmentteam voor de technische realisatie van de website. Om doelgericht aan de slag te gaan, is het van essentieel belang dat het team elkaar goed begrijpt, zowel op het gebied van de businessdoelstellingen als de technische aandachtspunten. De businessanalist stelt op basis van de doelstellingen randvoorwaarden op en brieft de interactiedesigner en de visual designer. Vervolgens maakt de frontend developer de vertaalslag naar de techniek. Hij maakt een mock-up, wat de leidraad vormt voor de realisatie. Als de mock-up in orde is, dan hebben de andere teamleden, zoals cms-/Java-developer, tester en de user experience designer, een uitvoerende functie. Een goede mock-up is van doorslaggevend belang in het welslagen van je project.

Belang van goede mock-up

In een goede mock-up zijn minimaal negen technische aandachtspunten uitgedacht. Te weten: herbruikbaarheid, performance, meten, personalisatie, vindbaarheid, compatibiliteit, toegankelijkheid, beheersbaarheid en testbaarheid. Het is belangrijk om vóór de realisatie goed over deze zaken na te denken, want anders zit je aan de achterkant met code die je niet kunt hergebruiken of bepaalde functionaliteiten anders dan verwacht werken. Ook wil je voorkomen dat je niet voldoet aan de webstandaarden, waardoor misschien wel 30 procent van je doelgroep de aanbieding op de website niet eens kan lezen. Meestal zijn deze problemen wel op te lossen, maar er is dan altijd meer tijd, energie en geld mee gemoeid. Kortom: een website moet direct toekomstklaar zijn.

Helicopterview frontend developer

Nu je weet dat de kwaliteit van een mock-up zo belangrijk is, begrijp je ook dat de rol die een goede frontend developer vervult essentieel is. Zonder hem is een kwalitatieve mock-up onmogelijk. Hij overziet de gevolgen van keuzes en beschikt over een helicopterview. Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden natuurlijk belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van het zogenaamde nerdgehalte (ik mag het zeggen). Het hart van een goede frontend developer moet sneller gaan kloppen van techniek. Deze passie is onmisbaar om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste gadgets en technieken. Een zekere mate van senioriteit is ook een kenmerk, aangezien je frontend development niet alleen uit een boekje kunt leren, tellen ervaringsjaren mee. Je kunt het vergelijken met een ambacht, in de praktijk leer je het echte werk.

Marketeers die op de kosten willen beknibbelen door een junior in te schakelen of door het werk in goedkope landen te outsourcen, komen daarmee vaak bedrogen uit. Het klinkt interessant, maar in de praktijk blijft een goede vertaalslag van de wensen van de business naar de techniek vaak uit. Het is dus raadzaam om het belang van een frontend developer op waarde schatten. Daarom deze oproep aan marketeers: beleg de sleutelrol van online optimalisatie bij de frontend developer voor een toekomstgerichte en functionele website.